Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê Nhà hàng xanh tại khu công viên Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc

14/05/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào