Thông báo số 53/TB-UBND V/v đối thoại, tổ chức bốc thăm đất dịch vụ thuộc dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên trên địa bàn xã Thanh Trù (lần 3)

27/05/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào