Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 16 ô đất thuộc khu đất đấu giá QSD đất tại khu vực dọc QL2C TDP Lai Sơn, Đồng Tâm...

27/05/2020

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào