Thông báo: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 10 ô đất thuộc khu trung tâm VHTT phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên...

28/05/2020

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào