Thông báo 143/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 15 ô đất thuộc khu Khu dân cư cho nhân dân và CBCNV Đồng Hóc Thân, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên...

09/06/2020

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào