Thông báo đấu giá QSD đất đối với 05 ô đất thuộc khu đất dịch vụ, tái định cư và đấu giá tại xã Định Trung

12/06/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào