Thông báo đấu giá QSD đất đối với 10 ô đất thuộc khu trung tâm VHTT phường Hội Hợp

12/06/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào