Thông báo của UBND xã Định Trung: Về việc kiểm kê, kiểm điếm tài sản cây trồng trên đất để thực hiện dự án: Khu nhà ở đô thị Việt Thành tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

05/06/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào