Thông báo số 806-TB/TU V/v điều chỉnh lịch tiếp dân định kỳ tháng 6/2020 của đồng chí Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên

24/06/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào