Thông báo 183/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 21 ô đất thuộc khu dân cư tự xây xóm Trám, Định Trung, Vĩnh Yên, VP

06/07/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào