Thông báo: 184/TB-TCKH V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 10 ô đất tại TDP Minh Quyết (Khu 5), p Khai Quang, VY, VP

09/07/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào