Thông báo số 140/TB-UBND V/v kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

10/07/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào