Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 07 ô đất thuộc khu đấu giá QSD đất tại khu vự dọc QL2C, TDP Lai Sơn....

17/08/2020

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào