Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá để cho thuê Nhà hàng xanh tại khu Công viên Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc

20/08/2020

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào