Thông báo: 172/UBND V/v Tạm dừng cưỡng chế thu hồi đất tại dự án: Đường vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2B - QL2C (đoạn qua phường Liên Bảo)

25/08/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào