Thông báo: 207/TB-TCKH V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 07 ô đất thuộc khu đất đấu giá QSD đất tại khu vực dọc QL2C TDP Lai Sơn, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên

18/08/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào