Thông báo: 48/TB-HĐXT v/v nội dung ôn thi, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 - Kỳ tuyển dụng giáo viên tuyển học theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017

19/09/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào