Thông báo: 254/TB-TCKH v/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 4 ô đất tại TDP Minh Quyết (khu 5) phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên

07/10/2020

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào