Thông báo 210/TB-UBND: Điều chỉnh thời gian và các bước tiến hành của Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã TP Vĩnh Yên năm 2020

10/10/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào