Thông báo số 224/TB-HĐTD: Một số nội dung tổ chức thi vòng 1 -Kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã TP Vĩnh Yên năm 2020

23/10/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào