Thông báo 289/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đới với 05 ô đất thuộc ô đất dịch vụ, tái định cư và đấu giá quyền SDĐ tại xã Định Trung....

10/11/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào