Thông báo 36/TB-TTDVĐGTS v/v Đấu giá cho thuê quyền sử dụng 56 ki ốt tầng 3 chợ Vĩnh Yên

30/11/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào