Thông báo 342.TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 12 ô đất thuộc khu Trung tâm VHTT phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

23/12/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào