Thông báo số 01/TB-TTDVĐGTS V/v đấu giá tài sản QSD đối với 12 ô đất thuộc khu Trung tâm văn hóa thể thao phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

06/01/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào