Thông báo số 01/TB-BCĐ v/v Tìm người đến các địa điểm liên quan trường hợp (người Trung Quốc) nhiễm Covid-19

02/05/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào