Thông báo 96/TB-BCĐ: V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Vĩnh Yên

04/05/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào