Thông báo 181/TB-UBND v/v Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 - Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố năm 2021

22/07/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào