Thông báo 274/TB-UBND v/v Kế hoạch tổ chức vòng 2 và các bước tiếp theo - Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố năm 2021

29/09/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào