Thông báo 275/TB-UBND v/v Triệu tập thí sinh vòng 2 - Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố năm 2021

29/09/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào