Thông báo 289/TB-UBND V/v Kết quả kiểm tra sát hạch của các thí sinh tham gia thi thực hành tại vòng 2 - Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố năm 2021

13/10/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào