Thông báo 296/TB-BCH v/v Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Vĩnh Yên

15/10/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào