Thông báo: 288/TB-UBND V/v Đính chính và điều chỉnh cơ cấu thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

26/11/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào