Thông báo 83/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 10 ô đất thuộc khu dân cư Đồng Chéo Áo, xã Thanh Trù...

15/03/2022

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào