Thông báo: 121/TB-TCKH v/v Lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSD đất đối với 11 ô đất thuộc khu Trung tâm ăn hóa thể thao phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

31/03/2022
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào