Thông báo: V/v tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022

13/04/2022

UBND thành phố Vĩnh Yên vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022 (kèm theo phiếu dự tuyển)

(Xem chi tiết KH)

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào