Thông báo của phòng TC-KH thành phố số 141/CV-TCKH: V/v đề nghị thẩm định giá và xác định giá của tài sản bị tịch thu, sung quỹ nhà nước theo các bản án, Quyết định thi hành án

12/04/2022
Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào