Thông báo: 1888/UBND-LĐTBXH V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022

22/06/2022

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào