Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Vĩnh Yên: Giao nhiệm vụ diễn tập ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn phường Khai Quang

10/05/2022

 

Sáng ngày 10/5/2022, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập ứng phó bão lụt và ngập úng cục bộ phường Khai Quang năm 2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đồng chí Đào Văn Quyết, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ diễn tập ứng phó bão lụt và ngập úng cục bộ phường Khai Quang chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua Quyết định của UBND thành phố về việc thành lập BCĐ, Ban Tổ chức diễn tập, Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố thiên tai tìm kiến cứu nạn phường Khai Quang năm 2022 và phân công nhiệm vụ cho các cấp, các ngành và phường Khai Quang trong diễn tập.    

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến việc xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập; việc xây dựng phương án diễn tập sát với tình hình thực tế địa phương; công tác luyện tập vận hành cơ chế, thực binh, công tác chuẩn bị diễn tập. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng; vấn đề tài chính đảm bảo công tác diễn tập...

 

Đ.c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hoài Nam phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hoài Nam đánh giá nội dung diễn tập phù hợp với thực tiễn. Đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng. Cấp ủy Đảng, chính quyền phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo nội dung diễn tập, vận dụng tốt phương châm 4 tại chỗ trong diễn tập; cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, xây dựng phương án xử lý nên tập trung vào vấn đề báo động, phan luồng giao thông, sơ tán tài sản, Nhân dân ra khỏi khu vực ngập lụt, vấn đề cấp cứu, giữ gìn ANTT...

Đ.c Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Quyết phát biểu giao nhiệm vụ

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Quyết nhấn mạnh: Diễn tập ứng phó bão lụt và ngập úng cục bộ phường Khai Quang nhằm nâng cao cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương,  Ban Chỉ huy PCTT- TKCN; vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể của phường trong thực hành làm công tác chuẩn bị và ứng phó các tỉnh huống do thiên tai, bão lũ gây ra. Qua diễn tập, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch ứng phó bão lụt và TKCN của địa phương, nâng cao ý thức, sự vào cuộc của Nhân dân, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra trong mùa mưa bão; đánh giá khả năng huy động sức mạnh tổng hợp của địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trên cơ sở tình huống giả định là ngập úng cục bộ, nên kế hoạch, nội dung ứng phó đưa ra cần sát với tình huống. Giao Ban CHQS thành phố là cơ quan Thường trực phối hợp với phường Khai Quang hoàn thiện hệ thống văn kiện diễn tập, tham mưu cho thành phố thực hiện giai đoạn 1 diễn tập – Tổ chức chuẩn bị ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn. Đối với giai đoạn 2 - thực binh, Ban CHQS thành phố tham mưu xin ý kiến tỉnh không thực hiện nội dung thực binh. Các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện theo phân công nhiệm vụ. Giao cho UBND phường Khai Quang chuẩn bị tốt mọi điều kiện đảm bảo diễn tập đúng ý định, nội dung, hiệu quả và tiết kiệm...

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào