Hội CCB thành phố: Phát huy hiệu quả mô hình chi hội CCB tự quản về an ninh trật tự ở các khu dân cư

25/07/2018

Những năm qua, các cấp Hội CCB thành phố luôn tiên phong, gương mẫu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần tích cực ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Hội CCB thành phố đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phối hợp với lực lượng Công an các xã, phường tổ chức phát động phong trào “CCB tham gia phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm” ở các khu dân cư, tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia các phong trào thi đua, phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng. Các hội viên CCB nòng cốt ở cơ sở chủ động nhận trách nhiệm theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của một số đối tượng, nhất là những thanh niên có biểu hiện chơi bời để có biện pháp ngăn ngừa, giáo dục kịp thời… Phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: Hội Người cao tuổi, Hội LHPN, Ủy ban MTTQ, Ðoàn Thanh niên… vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, xây dựng các mô hình gia đình tự quản, dòng họ tự quản về ANTT. Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB thành phố đã phát động ký cam kết tới 100% cán bộ, hội viên, con em gia đình CCB không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, không mắc các tệ nạn xã hội, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Với phương châm mỗi hội viên CCB là một chiến sĩ trên mặt trận giữ gìn ANTT, các cấp Hội CCB thành phố đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an các địa phương thành lập các tổ tuần tra bảo vệ ANT, xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự ở các khu dân cư. Hiện toàn thành phố có 28 mô hình chi hội cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự ở các khu dân cư, 3 tổ tự quản về “Trật tự an toàn giao thông” ở 3 đoạn đường do hội viên hội cựu chiến binh đảm nhiệm; phối hợp với Công an thành phố thành lập 310 tổ an ninh tự quản theo mô hình 1+2 và 1+3 để quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, đề cao cảnh giác, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của nhưunxg phần tử xấu gây mất đoàn kết trong nội bộ...Ðặc biệt, các hội viên Hội CCB thành phố còn tham gia các tổ thanh tra nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở giải quyết thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, các vụ khiếu kiện trong nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, Hội CCB các cấp đã tham gia hòa giải thành công 10 vụ khiếu kiện xung quanh các vấn đề bức xúc như GPMB, đền bù đất đai, hôn nhân gia đình.. Những nỗ lực của cán bộ, hội viên CCB thành phố cùng với lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp… Ðến nay, Hội CCB thành phố có 100% Hội cơ sở đạt TSVM, trong đó 40% đạt TSVM xuất sắc, trên 95% hộ gia đình CCB gương mẫu, 94% số gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thời gian tới, Hội CCB thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng và nhân rộng các mô hình cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự  góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho kinh tế, xã hội thành phố phát triển.

T/h: Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào