Vĩnh Yên sẵn sàng tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

25/07/2018

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018, UBND thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 với mục đích vận dụng, hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện các biện pháp chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng - an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; vận dụng linh hoạt nguyên tắc lý luận về tác chiến phòng thủ vào thực tiễn của địa phương để xử trí các tình huống.

Nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong KVPT; thông qua diễn tập, kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, VH-XH của thành phố; sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vững ổn định tình hình ANCT-TTATXH, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Nội dung diễn tập chia 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, an ninh; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Quy mô diễn tập KVPT thành phố 1 bên 2 cấp có thực binh bắn chiến đấu (cấp đại đội); thành lập BCĐ, BTC, các tiểu ban giúp việc, khung diễn tập vận hành cơ chế, thực binh và các bộ phận giúp việc cho BCĐ...

 Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào