Thành phố Vĩnh Yên: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

26/07/2018

Sáng ngày 25/7/2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng giáo dục QP&AN cho cán bộ đối tượng 4. Dự có đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh.

 

Đ.c Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự khai giảng lớp bồi dưỡng

 

Tham dự lớp học có 70 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc 26 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 4 ngày (từ 25/7 đến 28/7/2018), các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản của các chuyên đề chính gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng ,an ninh; phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch…Nội dung cơ bản của các Luật: quốc phòng, an nin quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh, dân quân tự vệ,...

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

 Thông qua, lớp bồi dưỡng nhằm củng cố và nâng cao kiến thức QP&AN cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực QP&AN, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Từ đó có sự vận dụng linh hoạt vào thực tế từng vị trí công tác, làm việc, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

                                                                        T/h: Thu Hằng - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào