UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2018

31/07/2018

 

Sáng ngày 31/7/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2018.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Vĩnh Yên năm 2018; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ và quyết định thành lập khung diễn tập, các tiểu ban giúp việc BCĐ diễn tập.

 

Một số ý kiến thảo luận tại hội nghị

 

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố nhấn mạnh: Diễn tập KVPT là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể, trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng  trong các trạng thái về quốc phòng, công tác tham mưu xử lý tình huống trong tác chiến phòng phủ,…Vì vậy, đồng chí đề nghị các đồng chí thành viên BCĐ diễn tập KVPT thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Vĩnh Yên năm 2018.

                                               T/h: Thu Hằng - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào