6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn TP Vĩnh Yên giảm 4 vụ vi phạm, tội phạm so với cùng kỳ năm 2017

30/07/2018

           Theo báo cáo của VKSND thành phố Vĩnh Yên, 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên xảy ra 160 vụ vi phạm, tội phạm, giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Qua công tác kiểm soát cho thấy, tội phạm về xâm phạm sở hữu giảm mạnh, tuy nhiên tội phạm về trật tự trị an có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm về vi phạm quy định ATGT đường bộ và cố ý gây thương tích. Nguyên nhân do ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của một số người dân chưa tốt dẫn đến nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, cùng với đó, nhận thức pháp luật của một bộ phận thanh niên chưa cao dẫn đến còn tình trạng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây thương tích. Địa bàn xảy ra tội phạm chủ yếu là phường Liên Bảo, Khai Quang.

            Trong thời gian tới, các cơ quan tố tụng thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện và xử lý tội phạm, trú trọng kết hợp truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật góp phần đảm bảo tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn.

                                                                    T/h: Thu Trang- Văn Toàn

                                                                      VKSND Thành phố

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào