Thành phố Vĩnh Yên tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân PCCC và tháng an toàn về PCCC

11/10/2018

            Để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế cháy nổ xảy ra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong công tác PCCC nhằm thiết thực hưởng ứng ngày Toàn dân PCCC, tháng an toàn PCCC. UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân PCCC và tháng an toàn về PCCC.

            Theo đó, trong tháng an toàn PCCC, Công an thành phố sẽ tổ chức kiểm tra về công tác PCCC đối với các cơ sở trên địa bàn, trong đó tập trung vào các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao như: Chợ, Trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng, nơi tập trung đông người, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất cháy nổ...nhằm phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót về về PCCC, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn PCCC. Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến kiến thức pháp luật, khoa học về PCCC... Cùng với đó, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các cơ sở, doanh nghiệp, UBND các xã, phường tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC và tháng an toàn về PCCC với hình thức phù hợp như: Tổ chức hội thi, hội thao....tạo không khí thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC...

            Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân PCCC và tháng an toàn về PCCC từ 01/10 – 31/10/2018./.

                                                                           T/h: Hồng Nhung

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào