Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Vĩnh Yên vững mạnh toàn diện

01/03/2019

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội thành phố Vĩnh Yên luôn quan tâm, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Xây dựng lực lơngj vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện

 

 Hàng năm Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành các văn bản lãnh đạo nhiệm vụ  quân sự quốc phòng địa phương, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. Năm 2018 thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT một bên 2 cấp. Với vai trò nòng cốt trong công tác quân sự quốc phòng địa phương, Đảng ủy, BCHQSTP đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng LLVTTP vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Cùng với quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản của cấp trên về công tác quân sự quốc phòng; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ;  Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Công tác xây dựng, phát triển lực lượng, huấn luyện SSCĐ và rèn luyện kỷ luật được quan tâm. Lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”. Đội ngũ cán bộ, sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao. Công tác huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn lực lượng được thực hiện theo đúng chỉ tiêu, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; từng bước nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng cũng như khả năng cơ động SSCĐ và khả năng xử lý các tình huống trong tác chiến khu vực phòng thủ. Cùng với lực lượng thường trực, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã chú trọng xây dựng lực lượng DQTV đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng. Hiện nay toàn thành phố đã xây dựng được 114 đơn vị DQTV. Đối với lực lượng DBĐV, đi đôi với đảm bảo về số lượng, còn tăng cường các biện pháp tạo nguồn, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, biên chế, sắp xếp đủ 100% chỉ tiêu đầu mối các đơn vị DBĐV, góp phần sẵn sàng động viên, tăng cường sức mạnh cho lực lượng thường trực. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định luôn được các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thông qua công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý nhà nước về quốc phòng cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành và nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Năm 2018, thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức 16 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ; công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội…Cùng với thực hiện nghiêm nhiệm vụ thường trực SSCĐ và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu, LLVT thành phố còn tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân gắn bó.

 

Lực lượng dân quân thành phố tham gia nạo vét kênh mương nội đồng

 

Với những nỗ lực của thành phố Vĩnh Yên trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đã tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, viết tiếp truyền thống quê hương Vĩnh Yên anh hùng.

                                                                                                     T/h: Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào