Hội nông dân thành phố Vĩnh Yên tích cực tham gia công tác an ninh, quốc phòng trên địa bàn

25/03/2019

Hiện nay Hội nông dân thành phố Vĩnh Yên có trên 8.100 hội viên tham gia sinh hoạt tại 8 hội cơ sở. Trong những năm qua, cùng với triển khai thực hiện tốt chương trình, nhiệm vụ công tác hội, các cấp hội nông dân thành phố đã tích cực phối hợp với các đơn vị, góp phần đảm bảo công tác an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Trong năm 2018, Hội nông dân thành phố đã phối hợp với công an tổ chức 12 hội nghị, tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, TNXH thu hút trên 900  lượt hội viên tham gia. Tổ chức ký cam kết trong cán bộ hội viên không mắc các tai tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng các mô hình nông dân không có người thân nghiện ma tuý; nông dân với pháp luật….Hiện nay, các cấp hội nông dân đã duy trì hiệu quả hoạt động của 14 câu lạc bộ các loại. Cùng với đó,  Hội nông dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị Hội cơ sở tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm, tham gia giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng khu dân cư; không tham gia các đạo lạ…Song song với đó, các cấp hội nông dân thành phố đã phối hợp thực hiện công tác hậu phương quân đội; tổ chức đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nắm bắt tư tưởng, động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Với những nỗ lực của các cấp hội nông dân thành phố đã góp phần cùng các cấp, các ngành của thành phố đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo tiền đề ổn định để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

                                                                                     T/h: Thu Hằng

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào