Thành phố Vĩnh Yên: 580 nam công dân trong độ tuổi 17 tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

05/04/2019

 

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và kế hoạch của Hội đồng NVQS tỉnh, Hội đồng NVQS thành phố đã triển khai kế hoạch đăng ký NVQS lần đầu cho các nam thanh niên đủ 17 tuổi trên địa bàn. Đến nay, 9/9 xã, phường của thành phố đã tổ chức xong công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân tuổi 17 năm 2019.

 

 

Trên cơ sở kế hoạch của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Hội đồng NVQS thành phố và các xã, phường đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự đến công dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhận thức, tâm lý của từng đối tượng. Qua tổ chức, toàn thành phố có 580 nam công dân tuổi 17 đăng ký NVQS lần đầu, đạt 100%, chỉ tiêu, kế hoạch.

Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định, tạo nguồn giao quân, chuẩn bị cho công tác tuyển quân của thành phố trong thời gian tới.

T/h: Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào