Phường Liên Bảo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật

21/05/2019

Sáng ngày 21/5/2019, Phòng Tư pháp thành phố đã phối hợp với UBND phường Liên Bảo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 100 cán bộ là Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ liên gia của các TDP trên địa bàn.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

 Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật với chuyên đề pháp luật về phòng chống tội phạm như: Khái niệm về tội phạm; phân loại tội phạm; tuổi chịu trách nhiệm hình sự; trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; các loại hình phạt; các biện pháp tư pháp; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao….

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp các học viên nâng cao kiến thức pháp luật nói chung và kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm nói riêng, từ đó tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm; tham gia giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng khu dân cư…Từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

                                                                               T/h: Thu Hằng - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào