6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ giải quyết tin báo chính xác của VKSND thành phố Vĩnh Yên đạt 100%

11/06/2019

6 tháng đầu năm 2019, VKSND thành phố đã chủ động, tăng cường các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, phấn đấu để mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện, khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết, hàng tuần Kiểm sát viên được phân công cùng với Cơ quan điều tra rà soát và đối chiếu các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố,  phân công kiểm sát viên, kiểm sát việc giải quyết tin báo báo tố giác về tội phạm đồng thời thiết lập hồ sơ kiểm sát tin báo. Kiểm sát viên được phân công sẽ thực hành quyền công tố và kiểm sát xuyên suốt đến quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Đối với những tin báo phức tạp, chủ động họp 2 ngành phối hợp giải quyết để đảm bảo việc giải quyết tin báo có chất lượng, đúng thời hạn, tránh tình trạng để tin báo giải quyết quá hạn, kéo dài. Do vậy, chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo và tố giác tội phạm năm 2019 ngày càng cao. 6 tháng đầu năm, VKS đã kiểm sát: 214 tin, tăng 50 tin so với cùng kỳ năm 2018, giải quyết: 174 tin, đạt 81,3% (174/214), trong đó: Khởi tố vụ án: 103 tin; không khởi tố: 63 tin; tạm đình chỉ: 05 tin; chuyển đi nơi khác 03 tin. Tỷ lệ giải quyết tin báo chính xác đạt 100%

Cùng với đó, VKS đã tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận tố giác tin báo tội phạm tại 09 xã phường trên địa bàn thành phố đồng thời đã phối hợp cùng MTTQ thành phố Vĩnh Yên tiến hành kiểm sát trực tiếp đợt I năm 2019 việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên, qua kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm của CQĐT, VKS đã ban hành 01 Kết luận và 01 kiến nghị.                                                    

Bùi Thu Trang  - VKSND thành phố

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào