Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hội Hợp năm 2019

06/08/2019

Sáng ngày 06/8/2019, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo phường Hội Hợp tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. 

 

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự diễn tập

 

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí Lương Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; BCĐ diễn tập thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Quân sự các xã, phường.

 

Toàn cảnh buổi diễn tập

 

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hội Hợp được chia làm 03 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển LLVT phường vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

 

Diễn tập thực binh

 

Cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo các nội dung, đề mục trong diễn tập. Các vai diễn đã linh hoạt, chủ động, thực hiện tốt phương pháp “Đạo theo diễn”, hoàn thành toàn bộ các nội dung, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Đặc biệt, phần thực hành diễn tập vận hành cơ chế, diễn tập thực binh tình huống A2, các vấn đề huấn luyện thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, đảm bảo tốt về thời lượng từng nội dung huấn luyện.

 

Đ.c Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng BCĐ diễn tập thành phố

phát biểu tại buổi diễn tập

 

Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, đồng chí Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng BCĐ diễn tập thành phố đã ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể phường trong diễn tập chiến đấu phòng thủ. Qua diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố, các xã, phường làm tốt công tác nắm tình hình, xử lý tốt các vấn đề ngay tại cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cho thành phố trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng; thực hiện gắn nhiệm vụ giữ vững an ninh, quốc phòng với phát triển kinh tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. BCĐ diễn tập thành phố đánh giá cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hội Hợp xếp loại xuất sắc.

 

UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc

  

UBND phường Hội Hợp khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc

 

Kết thúc diễn tập, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 07 cá nhân; UBND phường Hội Hợp khen thưởng 01 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hội Hợp năm 2019.

T/h: Thu Hà, Ánh Tuyết, Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào